Oslo by om kvelden

Glosimot & Co Advokatfirma AS er et mindre advokatfirma som arbeider med forretnings- og privatrettslige juridiske spørsmål. Vi består for tiden av 5 ansatte, hvorav 4 er advokater/fullmektiger