Fagområder

Vi har sterk faglig kompetanse innen de fleste privatrettslige og forretningsjuridiske fagområder, herunder bl.a.:

 • agent- og forhandlerrett
 • arbeidsrett, personalsaker
 • arv, skifte, familierett, generasjonsskifte
 • bank- og pengekravsrett
 • energirett
 • erstatningsrett
 • entrepriserett
 • fast eiendoms rettsforhold, hevd, servitutter, tomtefeste, sameie, jordskifte, tinglysing, eiendomsgrenser
 • forholdet til offentlige myndigheter
 • forsikring
 • inkasso
 • IT og telecom
 • kausjon og garantirett
 • konkurranserett
 • kontraktsrett
 • luftfartsrett
 • markedsføringsrett
 • mangelskrav ved fast eiendom
 • naborett
 • offentlige anskaffelser
 • pant og konkurs
 • selskapsrett
 • tvangsfullbyrdelse
 • uteliv og restaurant
 • økonomisk kriminalitet

Vi har dessuten sterk kompetanse innenfor prosedyre for domstolene, da våre advokater stadig fører saker for de ulike domstoler.