Om firmaet og vår forretningsidé

Glosimot & Co Advokatfirma AS er et mindre advokatfirma som hovedsakelig arbeider med forretningsjuridiske spørsmål men som også har en rekke privatrettslige saker. Vi består for tiden av 5 ansatte, hvorav 4 er advokater/fullmektiger.

Våre klienter finnes hovedsakelig innen luftfart, entreprise, handel og industri, eiendom, finans, energi, telecom og IT bransjen. I tillegg utfører vi en god del oppdrag for privatpersoner.

Firmaets målsetting er å være et av de beste mindre advokatfirmaene, særlig for små og mellomstore forretningsdrivende og for privatpersoner, selv om vi også bistår børsnoterte og multinasjonale selskaper.

Vår forretningsidé er at vår størrelse, arbeidsform og allsidighet skal gi kunden de beste råd til konkurransedyktige priser.

Som et mindre advokatfirma har vi muligheten til å gi kunden en bedre og tettere oppfølgning enn det et større advokatfirma kan gi. Vår størrelse gjør også at det raskere etableres et fortrolig forhold med god kommunikasjon mellom kunden og den enkelte advokat, noe som igjen resulterer i en bedre og mer kostnadseffektiv rådgivning.

Vi har valgt bevisst å operere innenfor de fleste forretningsjuridiske områder. Den kreativitet og kompetanse som følger av praktisk arbeid innen forskjellige forretningsjuridiske disipliner, i motsetning til rendyrket spesialisering, fører etter vår oppfatning til det klart beste resultat for kunden. Et problem løses ofte på mange forskjellige måter. Gjennom vår bredde henter vi tankesett fra flere områder og situasjoner som vi har nytte av ved løsning av problemer på andre felt.

Kombinasjonen av dialogen mellom flere advokater, den erfarne advokatens kontroll, gir etter vår oppfatning både et bedre og rimeligere produkt enn hva mange av våre konkurrenter kan tilby.

Besøk: Eiendomsmegling www.selgboligselv.no for mer informasjon om vårt arbeid med eiendomsmegling.