Priser

Vi opererer oftest med følgende timesatser (alle priser er eks. mva.):

Advokat/partner: Fra NOK 1.500,- til NOK 5.000,-
Advokatfullmektig: NOK 1.400,-
Juridisk researcher: NOK 400,-

Ordinære sekretærtjenester er inkludert i ovennevnte priser. Vår arbeidsform er slik at om en oppgave kan løses av en medarbeider med lavere timepris, forsøker vi å la denne håndtere det vesentligste av arbeidet innen denne kategori. Arbeidet vil imidlertid alltid kvalitetssikres av medarbeidere med den beste kompetansen innen fagområdet.