Advokat Arne Christian Bruland

Født:
1957

Utdannelse:
Cand. Jur. 1985 Universitetet i Oslo
Advokat siden 1992

Praksis:
Konsulent, senere førstekonsulent/gruppeleder, kontraktsvernkontoret, Juridisk avdeling, Direktoratet for arbeidstilsynet 1986 – 1989
Dommerfullmektig og konstituert Byskriver, Oslo byskriverembete 1989 – 1991
Utredningsleder, Lønnsgarantiseksjonen, Direktoratet for arbeidstilsynet 1991 – 1992
Advokat i Advokatfirmaet Klomsæt, Grændsen & Co ANS, senere Advokatfirmaet Klomsæt & Co AS 1992 – 2010

Timelærer Norges Eiendomsmeglerhøyskole, senere Handelshøyskolen BI, Eiendomsmeglerstudiet 1991 –
Foredragsvirksomhet Norges Eiendomsmeglerforbund og lokalforeninger, eiendomsmeglerkjeder, Juristenes utdanningssenter, Eiendomsadvokatenes servicekontor og andre 1991 –

Språk:
De skandinaviske og engelsk

E-post:
acb@glosimot.no