Advokat Ditlef Faye

Født:
1946

Utdannelse:
Cand.jur. 1976 Universitetet i Oslo
Bankøkonom 1980 BI (Bankakademiet)

Praksis:
Forsvarets Distriktsingeniør Viken, førstekonsulent 1977-78
Andresens Bank AS, konsulent Depotavdelingen, 1978-1980
Rogalandsbanken AS Avd. Oslo, Depotsjef, 1980-84
Oslobanken AS, Depotsjef, 1984-1996
OBOS, Depotsjef, 1996-2006
OBOS Eiendomsmeglere AS, systemansvarlig, 2006-2011
AdvokatOppgjør AS, faglig leder, 2011-

Foredragsvirksomhet for Norges Eiendomsmeglerforbund, Juristenes Utdanningsenter og Eiendomsadvokatenes Servicekontor siden 2004

E-post: df@ao.no